Brexit

Brexit

Op 1 januari 2021 is de lang aangekondigde Brexit een feit. Groot-Brittannië stapt dan uit de Europese Unie. Een onvoorspelbaar scenario met gegarandeerd hinder op de weg. We vermoeden dat die impact vanaf 4 januari 2021 voelbaar zal zijn op ons grondgebied. De Brexit is ook voor de politie een compleet nieuw gegeven en zorgt voor een complex mobiliteitsverhaal. Maar we zijn goed voorbereid en ons Brexit circulatieplan is klaar. 

Wil je meer weten over de Brexit zelf en alle gevolgen hiervan? Dan kan je terecht op de portaalwebsite van de federale overheid. Daar vind je alle info over reizen naar de UK, werken in Groot-Brittannië, de douane enz. 

Hou ook onze sociale media (Facebook en Twitter) in de gaten. Bij grote hinder op de weg zullen we langs die weg communiceren. 

Hieronder geven we alvast de omleidingen op Brugs grondgebied mee die zullen gelden bij hinder veroorzaakt door aanschuivende vrachtwagens die de haven niet binnen mogen:

 • Vanaf 28 december kunnen er aangepaste snelheidsbeperkingen en inhaalverboden gelden en dit gedurende de volledige Brexit periode.
 • Op de grote assen zal er dan ook een parkeerverbod gelden. Zo zal parkeren op de Zeelaan ook verboden zijn.
 • Op de N31 (Expresweg Brugge) is er vanaf 28 december maar één rijstrook ter beschikking om Zeebrugge te verlaten.
 • Bij hinder kan de A11 worden afgesloten tussen de N49 (Expresweg naar Antwerpen) en de N31 en dit in de rijrichting Brugge (zie rode route)
 • Bewoners van de Zeelaan en Groot Ter Doest die hinder ondervinden bij het verlaten van de woning, kunnen aan gematigde snelheid en met gebruik van de vier richtingsaanwijzers de stilstaande vrachtwagens langs de rechterzijde passeren via de parkeerstrook. Uiteraard moet u hierbij voorrang geven aan de zwakke weggebruikers die zich op de parkeerstrook bevinden. (rijrichting Zeebrugge)
 • Wie bij terugkeer naar de woning nog steeds hinder ondervindt, kan zich aanmelden bij de politiepost aan de Canadezenstraat-Zeelaan (kilometerpaal 14.8). Van daaruit krijgt u de mogelijkheid om huiswaarts te rijden.
brexit

Vragen en antwoorden over BREXIT

Zolang er geen hinder is, blijven alle routes van en naar het Zeebrugse havengebied toegangelijk voor alle verkeer. De voorziene hinder betreft vrachtwagens die opgelijnd worden langs de openbare weg. Die files verwachten we vanaf 4 januari 2021. 

 • Waarom worden vrachtwagens opgelijnd langs de openbare weg?
  Vrachtwagens die het Kanaal moeten oversteken, moeten vanaf 1 januari allerlei documenten in orde brengen (ondanks de Brexit deal die er op de valreep kwam). Als de terminals in de haven verzadigd zijn, zorgt dit voor lange wachttijden en worden aanschuivende vrachtwagens opgesteld op 2 rijstroken langs de openbare weg richting haven. (1 rijstrook voor P&O terminal, 1 rijstrook voor C-RO terminal)
 • Wat met vrachtwagens die lange tijd moeten wachten?
  Vrachtwagenchauffeurs die meer tijd (bv.enkele dagen) nodig hebben om de douanedocumenten in orde te laten brengen, worden wel afgeleid naar de tijdelijke Brexit zones in het havengebied.
 • Hoe moet het havenverkeer rijden dat het Kanaal NIET wenst over te steken?
  Het havenverkeer dat niet de bestemming UK heeft, moet rijden langs de A11 en afrijden thv de Alfred Ronsestraat. Dit betreft zowel vrachtwagens als personenwagens.
 • Hoe rij ik straks van Brugge naar Zeebrugge bij Brexit hinder?
  Als je in de zeehaven moet zijn maar geen oversteek maakt, rij je dus via de A11 en de Alfred Ronsestraat. Wie Zeebrugge dorp of de Strandwijk wil bereiken, rijdt bij voorkeur langs de Blankenbergsesteenweg en zo via de Kustlaan van Blankenberge richting Zeebrugge.  Ofwel rij je via de A11 richting Heistlaan en zo naar Zeebrugge. 
alfred ronsestraat

Vragen en antwoorden over BREXIT

 • Hoe rij ik van Brugge naar Lissewege of Zwankendamme bij Brexit hinder?
  Personenwagens kunnen via de Pathoekeweg of Lodewijk Coiseaukaai naar de Ter Doestraat richting Lissewege rijden. Via het Lisseweegs Vaartje kan je zo doorrijden naar Zwankendamme. Opgelet: deze omleiding is bedoeld voor het lokale bestemmingsverkeer en niet voor zwaar vervoer!
 • Wanneer is er een snelheidsbeperking op de A11?
  Als we effectief vrachtwagens beginnen oplijnen langs de A11, is een snelheidsbeperking noodzakelijk voor de verkeersveiligheid. Hou de verkeersborden in de gaten. 
 • Wanneer is de snelheidsbeperking van 50km/uur geldig op de N31 (stukje Zeelaan en Baron de Maerelaan)?
  Die snelheidsbeperking wordt ingevoerd als de verkeersbakens geplaatst worden. We communiceren hierover via onze social media als de situatie wijzigt.
 • Worden er vrachtwagens opgelijnd langs de volledige N31 richting Zeebrugge?
  Neen. Dat gebeurt alleen op de plaatsen waar 2 keer 2 rijstroken zijn. Ter hoogte van de dorpskern van Lissewege worden ook geen vrachtwagens geparkeerd. We voorzien 2 rijstroken voor het oplijnen van vrachtwagens, 1 rijstrook voor hulpdiensten en 1 voor verkeer komende van Zeebrugge. 
zeebrugge brexit

Vragen en antwoorden over BREXIT

 • Hoe zit het met de rij- en rusttijden tijdens de Brexit periode ?
  Als gevolg van de Brexit versoepelt België tijdelijk de handhaving van bepaalde Europese rij- en rusttijden. De maatregel geldt vanaf 28 december 2020 en loopt tot 26 januari 2021. Zo mag men onder andere de dagelijkse rijtijd verhogen naar 11 uur en de dagelijkse rusttijd verminderen tot 9 uur. De tijdelijke versoepelingen gelden enkel voor chauffeurs die door de Brexit, tijdens het transport van goederen richting het Verenigd Koninkrijk, hinder ondervinden naar zeehavens in België en Frankrijk. 

Vind jouw wijkinspecteur

Vul je straat en nummer in en klik op zoeken.