Brugs politiemuseum

Brugs politiemuseum

Om ver in de politiegeschiedenis terug te keren, kan je vlak bij het Brugse Politiehuis binnenlopen in het Politiemuseum. Het gaat om een privé initiatief van oprichter en beheerder Tony Gilliaert. Politie en stad stellen het leegstaand commissariaat ter beschikking voor een unieke verzameling politiemateriaal

Tony is buschauffeur bij De Lijn maar van zodra zijn bus aan de kant staat, is hij helemaal in de ban van alles wat met de politie te maken heeft. Als tiener begon hij militaire uniformen te verzamelen. Toen hij trouwde met de dochter van een Knokse commissaris, kreeg hij ook steeds meer interesse in de politiewereld. Kledij, zwaaibalken, wapens, kepies en ontelbare gadgets. Zijn collectie, die eerst onderdak kreeg in zijn garage thuis, barstte al snel uit zijn voegen. Tony schuimt hiervoor al jaren het internet af, neemt contact op met gepensioneerde politiemensen, gaat naar veilingen, en wordt intussen al spontaan gecontacteerd door de korpsen zelf. 

Voor Tony Gilliaert gaat het niet alleen om het verzamelen van mooie spullen. Hij heeft wel degelijk een verhaal te vertellen en wil – zo zegt hij zelf- de bezoeker meenemen op een reis doorheen de tijd in de politiewereld. Hij beschikt intussen over een collectie die 160 jaar politiegeschiedenis tentoonstelt.

Brugs politiemuseum

Scholen

De meeste stukken dateren uit de periode tussen Leopold II en Koning Boudewijn. Daarnaast hoopt Tony zo ook het imago van de politie een duw in de goeie richting te geven. Ook scholen zullen er welkom zijn waardoor jongeren niet alleen leren over de eenmaking van de politie maar zo ook wat meer respect kunnen opbrengen voor politiemensen. 

Het Brugse politiemuseum wordt uitgebaat door Tony zelf in de leegstaande gebouwen aan de Lodewijk Coiseaukaai, in afwachting van hun nieuwe bestemming. 

Openingsuren:

  • 1e en 3e weekend van de maand open
  • Zaterdag en zondag van 14 tot 18u 
  • Alle andere dagen op aanvraag
  • Grote groepen op aanvraag (bv. scholen)

Meer info op de website van het politiemuseum.

Vind jouw wijkinspecteur

Vul je straat en nummer in en klik op zoeken.