Nieuwe account aanvragen

Een geldig e-mailadres. Alle e-mails van het systeem zullen naar dit adres worden verstuurd. Het e-mailadres zal niet openbaar worden gemaakt en zal alleen worden gebruikt wanneer u een nieuw wachtwoord opvraagt of wanneer u ervoor kiest om nieuws of meldingen per e-mail te ontvangen.
Meerdere speciale tekens zijn toegestaan, waaronder spatie, punt (.), koppelteken (-), apostrof ('), onderstrepingsteken (_) en het apenstaartje (@).
Vraag toegang aan tot bepaalde groepen van afgeschermde inhoud op deze site.
Selecteer de groep(en) voor welke u toegang wil aanvragen
Alleen journalisten en Brugse gemeenteraadsleden kunnen toegang krijgen tot ons extranet. Alle andere aanvragen worden niet goedgekeurd.