Evenementen

events

Alle evenementen die plaatsvinden op het openbaar domein, of op een privaat terrein maar wel voor iedereen toegankelijk zijn, moeten door het College van Burgemeester en Schepenen worden goedgekeurd en vergund. Het College beslist of het evenement kan doorgaan op basis van de adviezen die ze krijgt van verschillende diensten. Zo komt het politioneel advies van onze eigen evenementencel. Na de beslissing van het College bepaalt onze dienst events in overleg met de directeur operaties de politionele aanpak. Ook de coördinatie gebeurt door deze cel.

Vraag hier jouw evenement aan!

Wil je vrijwilligers voor de bewaking inzetten op je fuif? 

Klik dan hier voor het openen van het nodige document. Stuur dit ingevulde aanvraagformulier daarna meteen door naar pz.brugge.privateveiligheid@police.belgium.eu en plaats spvcontrole@ibz.fgov.be in kopie.

Opgelet, dien de aanvraag in minstens 14 dagen voor het evenement. 

 

 

Vind jouw wijkinspecteur

Vul je straat en nummer in en klik op zoeken.