Gemachtigd opzichter

De dienst Verkeerstechniek organiseert op geregelde tijdstippen de opleiding gemachtigd opzichter. Voor leerkrachten, geëngageerde ouders, WZC-personeel, leiders van jeugdbewegingen, stadswachters en vrijwilligers is het een ideale manier om hun steentje bij te dragen aan het verzekeren van een veilige (school)omgeving.

Wat zijn de taken en de bevoegdheden van een gemachtigd opzichter?

In het ministerieel rondschrijven van 5 juli 1999 betreffende de gemachtigde opzichters werd vastgelegd dat de daartoe opgeleide personen een groep kinderen, scholieren, bejaarden of personen met een handicap begeleiden bij of helpen om op een veilige manier de straat over kunnen steken.

Zij mogen hiertoe (en enkel in deze context):

  • het verkeer stilleggen
  • de groep verbieden over te steken zolang de verkeersomstandigheden niet optimaal zijn
  • aanwijzingen en suggesties geven om iets te doen of niet te doen

Bestuurders zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen als ze gegeven worden ter beveiliging van de overstekende groep. Inbreuken op deze aanwijzingen mag de gemachtigd opzichter opnemen in een zogenaamde verklaring gemachtigd opzichter. Op basis van een dergelijke verklaring kan de lokale politie een proces-verbaal opstellen.

gemachtigd opzichter

Opleiding

Wie kan gemachtigd opzichter worden?

Iedereen die minstens 18 jaar oud is, kan gemachtigd opzichter worden na het volgen van een opleiding. Nadien krijg je een attest dat voor onbepaalde duur gebruikt kan worden op het grondgebied van de stad Brugge.

Hoe kan een opleiding aangevraagd worden?

Iedereen die als contactpersoon voor een bepaalde lesgroep wil optreden, kan een webformulier invullen. De dienst Verkeerstechniek neemt daarna zo snel mogelijk terug contact op.

Bijkomende vragen stellen, kan per mail PZ.Brugge.Verkeer.Preventie@police.belgium.eu of telefonisch 050 44 88 61.

De gratis opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktijkgedeelte, die samen ongeveer twee uur duren.

 

Vind jouw wijkinspecteur

Vul je straat en nummer in en klik op zoeken.