1 jaar dierenpolitie

De Brugse dierenpolitie bestaat ruim 1 jaar. Een geschikt moment om even terug te blikken en de werking te evalueren. De cel werd in het najaar van 2019 opgericht en bestaat uit 3 personen, die hier echter niet fulltime mee bezig zijn. Toch lopen er in de Brugse politiezone steeds meer meldingen binnen rond dierenwelzijn en zijn er dus voldoende ‘dierencases’. Het gaat vaak om interventies die niet per se uitmonden in een proces-verbaal. De dierenpolitie heeft eerder een adviserende en bemiddelende rol waardoor net op tijd kan worden bijgestuurd.

paardenweide

Bemiddeling en raadgeving

Dringende meldingen rond dierenwelzijn komen eveneens binnen via dispatching en worden in eerste instantie opgevolgd door de interventieteams. Wijkinspecteurs behandelen dan weer de niet-dringende meldingen. In die zin treedt de dierenpolitie eerder in 2e lijn op, meestal op vraag van de collega’s.

Voornaamste taken dierenpolitie:

  • Advies en kennisoverdracht rond dierenwelzijn
  • Navolgend onderzoek
  • Opvolging opgelegde maatregelen

De meeste meldingen resulteren wel in een tussenkomst op het terrein maar leiden maar zelden tot het opstellen van een proces-verbaal. In de meeste gevallen kan via bemiddeling en raadgeving de probleemsituatie ter plekke opgelost worden.

controle stal

Toenemend aantal interventies

Het aantal interventies van de dierenpolitie neemt toe. In 2016 telden we nog 79 tussenkomsten, in 2020 waren dat er al 226. Dat is vooral te wijten aan de structurele controles die de dierenpolitie uitvoert op de naleving van de opgelegde maatregelen na een interventie.  

Burgers die melding willen maken van verwaarloosde of mishandelde dieren kunnen dat melden bij het dierenmeldpunt van de Stad Brugge. 

Vind jouw wijkinspecteur

Vul je straat en nummer in en klik op zoeken.