Dierenpolitie

Sinds kort beschikken we over een 4-koppig team van inspecteurs dat zich de dierenpolitie mag noemen. Binnen de dienst TOOP (Team Overbrenging Ondersteuning en Protectie) waren vier medewerkers bereid om zich bij te scholen tot experten in dierenwelzijn.  Bedoeling is dat zij hun collega’s, die te maken hebben met een dossier rond dierenwelzijn, bijstaan waar nodig en ook tussenkomen bij dringende oproepen waar dieren mee gemoeid zijn.

 

  • dierenpolitie
dierenpolitie

Ondersteuning en interventie

Voor de lancering van de dierenpolitie was ons politiekorps er zich al een eindje van bewust dat de bestaande kennis rond dierenwelzijn soms ontoereikend bleek te zijn. Daarom kregen 4 geïnteresseerde politiemedewerkers de kans opleidingen en colloquia rond dat thema te volgen. Daarnaast werd ook budget vrijgemaakt voor extra middelen. Denk hierbij aan chiplezers, vangstokken, speciale handschoenen, een verstelbare bench, aangepaste kledij en extra opbergruimte.

De inspecteurs die voortaan ook officieel als de dierenpolitie aan de slag gaan, hebben sowieso al een intrinsieke voorliefde voor dieren en dragen respect tussen mens en dier hoog in het vaandel. Twee van hen werken ook al als patrouillehondengeleiders. Alle vier de collega’s beschikken hoe dan ook over heel wat technische expertise en terreinkennis.

 

persmoment dierenpolitie

Dierenverwaarlozing

De visie van het Brugse korps bestaat erin dat de dierenpolitie vooral een ondersteuningseenheid van experten is. Naast hun basistaken binnen TOOP geven ze in tweede lijn advies en steun aan de regio’s en wijkpolitie bij de minder evidente dierendossiers. Indien nodig en opportuun kan ook in eerste lijn, zoals tijdens dringende interventies of toezichtacties (bv. parken en pleinen), een beroep worden gedaan op hun knowhow en middelen.

Om de ‘dierenflikken’ de nodige ervaring in dit werkterrein te laten opdoen, kregen ze de kans om zowel binnen als buiten onze politiezone met de inspectiedienst dierenwelzijn diverse casussen op het terrein te observeren. Daarnaast zorgden de aanhoudende droogte, de vondst van exotische dieren (slangen, schildpadden en spinnen) en een aantal meldingen van zware dierenverwaarlozing ervoor  dat de dierenpolitie nu reeds heel wat tussenkomsten heeft verricht binnen onze zone

Persmoment

Dierenloket Stad Brugge

Burgers die een dierenkwestie willen melden, blijven dit wel doen via het meldpunt van Stad Brugge.

Ook vind je meer info over dierenwaarlozing op de website van de stad en via het dierenloket

Vind jouw wijkinspecteur

Vul je straat en nummer in en klik op zoeken.