Eervolle onderscheidingen

Een 200-tal medewerkers van het Brugse politiekorps zijn deze week gelauwerd met een eervolle onderscheiding. Met deze eretekens worden zij bedankt voor hun bewezen diensten aan het land. Het gaat om onderscheidingen die werden uitgedeeld voor de periodes 2001-2010 en 2003-2010. Het betreft 2 categorieën van onderscheidingen: eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden (voor anciënniteit van 10,20 of 30 jaar, toegekend op basis van de graad) en de burgerlijke eretekens voor dienstanciënniteit (anciënniteit van 25 of 35 jaar, los van graad of functie). Ons korps kocht de medailles zelf aan, wat niet in alle politiezones het geval is. Hiermee wil men de loyauteit van alle medewerkers in de verf zetten. 

  • onderscheidingen
onderscheidingen
onderscheidingen

Vind jouw wijkinspecteur

Vul je straat en nummer in en klik op zoeken.