Nauwere samenwerking met politie Damme/Knokke-Heist

De politiezones Brugge en Damme/Knokke-Heist ondertekenden op 19 juni 2018 een protocol waarbij de onderlinge samenwerking officieel werd bekrachtigd en uitgebreid. Beide korpsen werkten al jaren informeel samen en dat blijkt duidelijk zijn vruchten af te werpen. Een officieel samenwerkingsakkoord kon dus niet langer uitblijven. Van een fusie is echter geen sprake. Beide korpsen willen elkaar vooral versterken en de dienstverlening naar de bevolking optimaliseren. Het gaat om het meest verregaande politionele samenwerkingsakkoord in de provincie West-Vlaanderen.

ondertekening protocol

Ondertekening protocol

De politiekorpsen van Brugge en Damme/Knokke-Heist zijn al jaren goede buren. Beide zones ondersteunen elkaar waar nodig. Hoewel ze allebei autonoom alle opdrachten kunnen uitvoeren die van de lokale politie mag worden verwacht, heeft elk korps zo zijn troeven, waarvoor al een tijdje wederzijds bij elkaar wordt aangeklopt. Die samenwerking krijgt nu een formeel karakter. De onderlinge afspraken worden vastgelegd in een zogenoemd ‘protocol van interzonale samenwerking’. Het gaat om het meest verregaand samenwerkingsakkoord in West-Vlaanderen. Van een fusie is echter geen sprake. Beide korpsen willen ‘the best of both worlds’ samenbrengen en zo de werking en dienstverlening naar de bevolking nog verbeteren.

persmoment ondertekening protocol

Uitgebreide samenwerking

De samenwerking tussen beide politiezones is dus niet nieuw, maar wordt nu wel geofficialiseerd. Bovendien gaan PZ Brugge en Damme/Knokke-Heist elkaar op meer domeinen ondersteunen. Zo slaan beide korpsen de handen in mekaar op strategisch vlak. Vormingen kunnen voortaan gezamenlijk worden georganiseerd of men kan overheidsopdrachten samen indienen als dat opportuun lijkt. De wederzijdse steun is uiteraard vooral ook op operationeel vlak voelbaar. Hierbij is de complementariteit een cruciale factor. Zo kan het Brugse korps zijn bijzonder bijstandsteam COBRA inzetten op het grondgebied van Knokke-Heist en Damme, in afwachting van de komst van de bevoegde federale teams. Anderzijds is de politie daar nog beter voorzien als het op honden aankomt met een eigen hondenkennel. Ook bij het verder uitbouwen van de Local Computer Crime Unit (LCCU) zullen beide korpsen elkaar verder ondersteunen. Qua middelen en medewerkers kunnen de zones hoe dan ook nog meer op elkaar rekenen.

fotoshoot PZ Brugge PZ Damme/Knokke-Heist

Nabijheid primeert

De nauwere samenwerking komt er niet zomaar. De maatschappelijke context en veiligheidszorg blijven evolueren en vragen steeds meer om gespecialiseerde kennis en uitrusting. Met de schaaloptimalisatie van de federale politie, streeft de lokale politie er naar om zelf ook meer kennis en middelen met omliggende zones te delen. Brugge, Knokke-Heist en Damme hebben uiteraard een eigen cultuur en die moet wel degelijk bewaard worden. Hetzelfde geldt voor de aanspreekbaarheid en nabijheid van de lokale politie voor de inwoners en toeristen. Een fusie, die langere afstanden impliceert en meer bureaucratie met zich zou meebrengen, is dus geen optie.

Vind jouw wijkinspecteur

Vul je straat en nummer in en klik op zoeken.