Nieuw Brugs zonaal veiligheidsplan

Het nieuwe zonale veiligheidsplan is klaar én goedgekeurd door de zonale veiligheidsraad.

Dit zogenoemde politieplan is een leidraad voor de werking van het Brugse politiekorps voor de komende jaren.  Dit strategisch veiligheids- en preventieplan omschrijft de dagelijkse rol van de politie als belangrijke speler in de veiligheidsketting. Bij elke nieuwe legislatuur wordt dat plan herzien.

Politie Brugge is een ééngemeentezone en heeft als hoofdstad van de provincie enkele specifieke kenmerken die impact hebben op de leefbaarheid van de stad: toerisme, hoger onderwijs, voetbal in hoogste klasse, veel evenementen, een zeehaven en de gevangenis. Naast de 7 basisfuncties of kerntaken van de politie (onthaal, interventie, wijkwerking, verkeer, recherche, slachtofferbejegening, openbare orde) legt elke politiezone dus zijn eigen accenten.

De gemaakte keuzes zijn niet uit de lucht gegrepen maar gebaseerd op een lokale veiligheidsdiagnose. Die analyse vertrekt vanuit objectieve data (zoals criminaliteitscijfers) én subjectieve gegevens, zoals bevragingen bij de bevolking over het (on)veiligheidsgevoel. Het nieuwe Brugse politieplan zoomt dieper in op de verdere uitbouw van interventie, de wijkwerking en licht toe hoe technologische middelen het politiewerk nog efficiënter laten verlopen.

Strategische uitdagingen worden aangevuld met enkele externe prioriteiten voor de komende jaren:

  • Inbraak in gebouwen
  • Handel, gebruik en bezit van drugs
  • Leefbaarheid en veiligheid in Zeebrugge
  • Informatica-criminaliteit
  • Rijden onder invloed van alcohol of drugs (verkeersveiligheid)

Om deze problemen grondig aan te pakken en de organisatie efficiënt en optimaal te doen werken, heeft de Brugse politie ook enkele interne prioriteiten:

  • Uitbouw bestuurlijke handhaving
  • Verstevigen van doordachte wijkwerking
  • Verdere uitbouw informatiegestuurde politie

Dit nieuwe politieplan werd door de Brugse Korpschef Dirk Van Nuffel voorgesteld aan de Brugse Veiligheidsraad - met onder meer de Burgemeester, de Procureur en een vertegenwoordiger van de federale politie - die het plan na overleg unaniem goedkeurde. Daarna ging de bundel richting de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie die het plan op hun beurt moeten valideren. Het nieuw ZVP werd al voorgesteld aan de pers en wordt eind januari ter kennis gegeven aan de gemeenteraad.

Het volledige plan is vanaf 29 januari (na de gemeenteraad) te raadplegen hier op onze website. 

 

  • persmoment ZVP
infographic ZVP

Vind jouw wijkinspecteur

Vul je straat en nummer in en klik op zoeken.