Nieuwe rekruteringscampagne

We kampen nog steeds met een personeelstekort. We hebben vooral interventiemedewerkers,wijkinspecteurs en medewerkers voor aangifte & onthaal te kort maar er zijn nog openstaande vacatures. Met onze nieuwe rekruteringscampagne willen we mensen warm maken om na de secundaire school of na hogere studies deel te nemen aan de ingangsexamens om kans te maken op 1 jaar betaalde opleiding aan de politieschool. Ook carrièreswitchers kunnen hun kans wagen. Wie slaagt, moet nog voor de aanvang van de studies solliciteren bij een politiekorps. Met deze nieuwe campagne willen we kandidaten overtuigen resoluut te kiezen voor de hoofdstad van West-Vlaanderen.

Cobra Politie Brugge

Eerst solliciteren, dan studeren

Wie bij de politie wil werken, moet een reeks redeneer- en taaltesten, psychologische, sportieve en medische proeven doorlopen. Dat gebeurt deels in de politieschool en in Brussel, georganiseerd door de dienst Rekrutering en Selectie van de geïntegreerde politie. De lokale en federale politie slaan voor rekrutering immers al jaren de handen in mekaar. Wie slaagt, kan in de politieschool in zijn of haar provincie terecht voor een (betaalde) opleiding van 1 jaar. Voor je (terug) naar de schoolbanken trekt, moet je wel eerst solliciteren bij een lokale politiezone of de federale diensten. Dat is vrij recent veranderd, waardoor je nog voor je gaat studeren weet waar je straks aan de slag kan en welke job je zal bekleden. Een enorm voordeel tegenover vroeger. Ondanks die gewijzigde procedure kampen veel korpsen nog steeds met tekorten. En dat is in de Brugse politiezone niet anders. Daarom levert de personeelsdienst extra inspanningen om geïnteresseerden te bereiken. Een nieuwe HR-campagne met de slogan ‘De juiste keuze’ wil alvast twijfelaars over de streep trekken.

 

Hondengeleider Politie Brugge

Troeven van Brugge

Het campagnebeeld toont échte medewerkers van verschillende diensten die voor de gelegenheid even voor de lens gingen staan. Het illustreert hoe de politie een wereld op zich is met een zeer grote variatie aan jobs. Eenmaal je er aan de slag gaat, kan je vrij vlot van dienst veranderen, meerdere functies of specialisaties combineren én doorgroeien. Politie Brugge is trouwens het grootste korps van West-Vlaanderen met voldoende politionele uitdagingen. Brugge is een wereldberoemde stad die miljoenen toeristen aantrekt. Er zijn het hele jaar door tal van evenementen en met 2 ploegen in 1e klasse is Brugge ook een voetbalbastion. De zeehaven en het strandtoerisme vragen ook de nodige aandacht van de Brugse politie. Brugge heeft ook nog een groot penitentiair complex op haar grondgebied en profileert zich ook steeds meer als studentenstad. Werk genoeg dus voor het Brugse politiekorps.

wijkinspecteur Politie Brugge

Infomomenten

Politie Brugge heeft naast een modern hoofdcommissariaat ook nog 4 regiokantoren waar de 464 medewerkers werkzaam zijn. Wie interesse heeft, kan deelnemen aan een van de vele verschillende infomomenten die de personeelsdienst organiseert. Naast het work@politiebruggeevent’ dat 2 keer per jaar plaatsvindt, zijn er ook elke maand kleinschalige info- en coachingsessies. Speciaal voor laatstejaars van de secundaire school wordt er op 26 april ook een ‘academy’ georganiseerd waar de leerlingen op een interactieve manier kennismaken met politiewerk. Tijdens work@politiebruggesports’ dat in juni plaatsvindt, kan je dan de sporttesten uitproberen alvorens écht je kans te wagen.

Meer info op onze rekruteringswebsite.

Vind jouw wijkinspecteur

Vul je straat en nummer in en klik op zoeken.