Ook in 2017 daalt de criminaliteit in Brugge

Vorig jaar waren er minder misdrijven en gevallen van overlast in Brugge dan in 2016. Dat blijkt uit de criminaliteits- en overlastcijfers van 2017. Die dalende trend is al merkbaar sinds 2011 en wordt dus opnieuw bestendigd. De criminaliteitsbarometer geeft een beeld van dé criminaliteit in onze samenleving. Het betreft een verzameling van misdrijven en die blijken –zoals de voorgaande jaren – nog steeds af te nemen wat Brugge betreft. Concreet daalde de geregistreerde criminaliteit in 2017 met 8%.

  • criminaliteit Brugge 2017
fietsdiefstallen brugge

Minder inbraken, fietsdiefstallen en drugs

De inbraken in woningen (en de pogingen daartoe) daalden in 2017 tot 224 feiten (-20%). Bijna de helft (46%) van de feiten zijn pogingen. Dit wijst op het belang van inbraakpreventie. Daarnaast werpt onze aanpak bij inbraak duidelijk zijn vruchten af. De ANPR-camera’s, die recent geïnstalleerd werden, zullen straks nog meer nuttige informatie opleveren voor opsporing van bv. rondtrekkende daders. Al blijken die laatsten minder talrijk dan voorheen.

Het aantal geregistreerde drugsfeiten nam in 2017 met 23% af, wat een opvallende daling is. Onze recherche spitst zich toe op drugshandel en gaat hierbij projectmatig te werk. Ook het overleg met diverse partners om de drugsproblematiek aan te pakken blijkt meer dan nuttig.

Ook de jarenlange daling van het aantal fietsdiefstallen zet zich voort. Tussen 2016 en 2017 zien we een daling van bijna 13%. Waar tussen 2006 en 2008 nog meer dan 1.500 fietsen per jaar werden gestolen, blijft het aantal gestolen fietsen de laatste jaren onder de 1.000 te stranden. Gesloten en overdekte fietsparkings, camera’s, meer mobiele fietsrekken bij evenementen, meer gelabelde fietsen zorgen ervoor dat fietsen minder snel verdwijnen.

wildplassen gehalveerd in 2017

Aantal wildplassers gehalveerd

De aanpak van overlast bij het uitgaan blijft in Brugge ook de nodige aandacht krijgen. Het aantal betrapte wildplassers daalde vorig jaar met 42%. Qua vechtpartijen is er een lichte daling van 2%. We tellen ook minder gevallen van openbaar dronkenschap. Vandalisme stijgt wel. Weekendoverlast blijft dus zeker een prioriteit en samen met de cafés en andere partners streven Stad en politie naar een positief uitgaansklimaat.  

Ook informaticacriminaliteit neemt lichtjes af, met 4% om precies te zijn. Dit thema is uiteraard een nationale prioriteit maar ook lokaal wordt een en ander ondernomen. Zo legt de Brugse preventiedienst zich hier steeds meer op toe en beschikken wij over een gespecialiseerde cel, die straks een tweede computercrime specialist zal verwelkomen.  

Wat intrafamiliaal geweld betreft, tellen we iets meer feiten dan het jaar voorheen. We beschikken over een gespecialiseerde cel met bijzondere aandacht voor diverse vormen van psychisch, economisch, seksueel en fysiek geweld.

diefstallen

Spectaculaire daling gauwdiefstallen

In 2017 is het aantal gauwdiefstallen nog maar eens met 23% gedaald en stranden we met 327 feiten op een historisch laag cijfer. De recherche boekt goeie resultaten met een speciaal opgeleid team en ook het overleg met partners als bv. de gemeenschapswachten, stadsgidsen, dienst lokale economie, de Lijn en NMBS bleek zeer opportuun. De aanpak van gauwdiefstallen is voortaan ingebed in de reguliere werking van de politie. Ook het aantal winkeldiefstallen blijft afnemen. (-7%)

Het aantal autodiefstallen verschilt niet met het cijfer in 2016: ook in 2017 werden 23 auto’s gestolen. Diefstallen uit/aan voertuigen zijn wel gedaald. Hier tellen we 248 voorvallen. Deze feiten doen zich nog steeds in vlagen voor, waarbij dieven het vooral gemunt hebben op middenconsoles en werkmateriaal.

De objectieve gegevens uit de criminaliteitsbarometer en het GAS-jaarverslag tonen dus een dalende tendens voor 2017. Deze info willen we nu aanvullen met subjectieve info, verzameld bij de doorsnee Bruggeling. (stadsmonitor & veiligheidsbevraging). Op basis van die gegevens werken we in 2019 nieuwe veiligheidsplannen uit.

Vind jouw wijkinspecteur

Vul je straat en nummer in en klik op zoeken.