Veiligheidsmonitor 2024

Nog tot midden juni kan je als inwoner van Brugge een enquête in de brievenbus krijgen. De veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking gevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema’s. Zo word je als burger bevraagd over jouw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijk slachtofferschap van misdrijven en de kwaliteit van het politieoptreden. 

In Brugge ontvangen 4200 inwoners een vragenlijst: zij werden willekeurig geselecteerd. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en het Brugs stadsbestuur. 

De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van onze stad. Wij vragen de inwoners die een vragenlijst ontvangen, om de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Jouw medewerking is dus van groot belang.

Werd je geselecteerd, dan is deelnemen eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. Indien je de enquête online invult, kan je bovendien kiezen in welke taal je de enquête wenst in te vullen. Naast de Nederlandse versie kan je ook opteren voor een Engelse, Franse of Duitse versie. Jouw antwoorden worden uiteraard volledig anoniem verwerkt

Alvast bedankt voor je deelname! 

Heb je een praktische of inhoudelijke vraag over deze enquête neem dat gerust contact op met Koen Niclaes (050 44 88 42) van de politie of Hanne Huygebaert ( 050 32 43 39) van de dienst Preventie & Samenleven.

 

Vind jouw wijkinspecteur

Vul je straat en nummer in en klik op zoeken.