Verplicht verlicht ... in Brugge

De campagne 'Verplicht Verlicht' in West-Vlaanderen focust op de zichtbaarheid van fietsers in de donkere dagen. Samen met gemeenten en scholen nemen ook de politiezones in West-Vlaanderen deel aan deze campagne. De eerste, preventieve, fase startte op 1 september 2023 met educatie in de scholen, sensibilisering via een filmpje op regionale TV verspreid naar de scholen én technische controles van de fietsen in de lagere en secundaire scholen. De tweede, repressieve, fase liep van 16 november 2023 tot 29 februari 2024. Hierbij stond het niet gebruiken van de fietsverlichting en technische fietsinbreuken centraal.

 


 

controle fietsers in Brugge

Resultaten Politie Brugge

Ook onze zone nam deel aan deze provinciale actie. Hieronder geven we graag de resultaten mee:

Preventieve luik
In de eerste fase werden 874 fietsen gecontroleerd op alle wettelijke onderdelen. Bij 571 fietsen (65, 33%) ontbraken één of meerdere onderdelen. Bij 277 fietsen van de 571 bleek de fietsverlichting niet in orde. Het gaat dan vooral over de lichten die effectief  niet werken/ontbreken, lichten die niet voldoende schijnen en lichten die niet zichtbaar werden bevestigd aan de fiets.

Repressieve luik
In de maanden november, december en januari werden door onze regioteams en dienst motorrijders heel wat fietscontroles georganiseerd. Hier telden we 6219 fietsers die gecontroleerd werden. 270 fietsen (4,34%) bleken bij de controle niet in orde. Jongeren tussen 12 en 15 jaar die een overtreding begingen, werden uitgenodigd voor een verkeersklas. De oudere fietsers krijgen minimum een boete van €58+ administratieve  kosten. 
 

 

Vind jouw wijkinspecteur

Vul je straat en nummer in en klik op zoeken.