Vierkant groen

Eerder dit jaar werd het kruispunt Scheepsdalelaan (N9) met de Leopold I- en Leopold II-laan in Brugge aangepakt om er de verkeersveiligheid gevoelig te verbeteren. Het kruispunt stond gekend als een zwart punt waar meerdere dodehoekongevallen gebeurden, maar kreeg nu een ‘vierkant groen’ lichtregeling, als eerste in West-Vlaanderen trouwens.

Stad Brugge ondertekende in 2015 als eerste grote centrumstad het SAVE-charter Steden & Gemeenten van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). In het kader van dit charter engageerde Stad Brugge zich om onveilige verkeerssituaties aan te pakken. Daarbij kreeg de stad de hulp van het Agentschap Wegen en Verkeer. Een team van experten zat samen rond de tafel om een grondige analyse te maken van de ongevallen en om lessen te trekken uit het verleden.

Het kruispunt van de Scheepsdalelaan (N9) met de Leopold I- en Leopold II-laan was in die context het ‘eerste gevaarlijk punt’ dat met deze methode benaderd en aangepakt werd.

vierkant groen

Conflictvrij oversteken met vierkant groen

Naast aandacht voor sensibilisering en handhaving werden voor dit kruispunt ook infrastructurele maatregelen bedacht. Zo zijn bijvoorbeeld de fietspaden aan het kruispunt heraangelegd. Ze werden opgeschoven om de zichtbaarheid van fietsers voor autobestuurders te verbeteren. Hiervoor waren aanpassingen nodig aan de fietspaden en aan de verkeerslichtenregeling op alle hoeken van het kruispunt. Sinds vandaag zijn bijkomend de verkeerslichten verder aangepast en geldt ‘vierkant groen’ op dit kruispunt: dat betekent dat alle fietsers en voetgangers uit de verschillende richtingen telkens tegelijk groen licht krijgen om over te steken, terwijl auto’s en vrachtwagens nog even moeten wachten. Het is het eerste kruispunt in West-Vlaanderen dat hiermee wordt uitgerust sinds de wetgeving vierkant groen toelaat. 

Vind jouw wijkinspecteur

Vul je straat en nummer in en klik op zoeken.