Wijkinspecteurs trekken naar school met quiz

Om de kloof met jongeren te dichten, werkten enkele collega's een lespakket uit voor de eerste graad van de middelbare school. Aan de hand van een quiz met aansluitend een groepsgesprek komen problemen waar jongeren mee kampen aan bod en wordt de werking van de politie ook op een laagdrempelige en interactieve manier voorgesteld. Heel wat Brugse scholen lieten intussen al weten nog dit schooljaar het lespakket op te nemen in het eerste of tweede middelbaar.

schoolquiz

Moeizaam contact

Naar aanleiding van recente incidenten tussen jongeren aan het station en in schoolomgevingen voelden enkele betrokken wijkinspecteurs de noodzaak om het contact met de jongeren te verbeteren. Tijdens hun werk komen ze dagelijks in contact met de schoolgaande jeugd, onder meer via schoolbezoeken en toezichten rond scholen en de Brugse stationsomgeving. Daarbij valt het op dat het contact met jongeren eerder moeizaam verloopt. Nochtans ondervinden jongeren nu en dan zelf problemen, waarbij ze het slachtoffer worden van pesterijen, intimidatie, vechtpartijen,… Problemen waarbij de politie nochtans een cruciale rol kan opnemen.

De drempel om bij dergelijke feiten naar de politie te stappen, blijkt voor veel jongeren nog veel te hoog. Nochtans kan de politie hun veiligheid en integriteit vergroten, een luisterend oor bieden, hen doorverwijzen naar de juiste diensten en erger voorkomen. De kloof tussen politie en jongeren blijkt dus te groot, behalve bij hoogdringendheid, wanneer het eigenlijk al te laat is.

 

 

 

schoolquiz

Digitale quiz

De 2 wijkinspecteurs ontwikkelden, samen met twee stagiaires sociaal werk (HoGent en Howest) een interactief lespakket waarbij bepaalde actuele thema’s aan de hand van gerichte vragen aangekaart worden. Deze bevraging gebeurt in de vorm van een digitale quiz in de klas, waarbij jongeren anoniem deelnemen. Zo kan met de onmiddellijk beschikbare antwoorden een dialoog ontstaan in de klas waarbij diverse problematieken (drugs, alcohol, pesterijen, …) in de groep gegooid worden. Daarnaast kan zo ook de perceptie van de politie worden bijgestuurd en krijgen de leerlingen een beter zicht op wat de politie in bepaalde situaties kan doen.

Het interactieve lespakket wordt in de week na de herfstvakantie een paar keer uitgetest op de Middenschool Brugge Centrum die als pilootschool fungeert. Intussen werden al tal van andere Brugse scholen in de binnenstad gecontacteerd. De meeste scholen waren meteen gewonnen voor het project en gaven al hun akkoord om nog dit schooljaar een lesuur te besteden aan dit politiepakket in de eerste of tweede graad van het middelbaar.

Politie Brugge probeert met dit project nu ook op het terrein de jeugd op een positieve en constructieve manier te benaderen. Ook via social media zoals TikTok en Instagram probeert het Brugse korps al een tijdje de banden met jongeren aan te halen. “Vanuit de korpsleiding gaven we meteen een GO voor dit scholenproject. Het is nu eenmaal een doelgroep die we bijzonder moeilijk kunnen bereiken. In 2023 gaan we daar trouwens nog verder mee aan de slag,” besluit de Korpschef.

 

Vind jouw wijkinspecteur

Vul je straat en nummer in en klik op zoeken.