Zichtbare oversteekplaatsen Brugse scholen

In het afgelopen jaar heeft de Brugse politie samen met de Stad veel inspanningen geleverd om de onmiddellijke schoolomgeving verkeersveiliger te maken. Dit werd vertaald in een 10-puntenactieplan. De zichtbaarheid van de oversteekplaatsen in de schoolomgeving verhogen is één van de tien concrete acties. Hierbij werd de infrastructuur in de schoolomgeving onder de loep genomen en krijgt elke school straks meerdere suggesties hoe de schoolomgeving verkeersveiliger kan worden. Die suggesties werden gebundeld in maatwerkfiches. Een twintigtal scholen gelegen aan ontsluitings- of verbindingswegen zal begin juni deze verbetervoorstellen ontvangen. De wegbeheerder zal de aanpassingen uitvoeren. De scholen gelegen in woongebieden buiten de stad zijn na de zomer aan de beurt. 

Beleidsplan

Wie meer wil weten over de uitrol van dit project kan het beleidsplan 'Actieplan Veilige Schoolpoort – Zichtbaarheid van de oversteekplaatsen in de schoolomgeving verhogen' raadplegen. De achterliggende filosofie van hoe we samen kunnen werken aan een verkeersveilige schoolomgeving wordt hier uitgebreid toegelicht.

Bekijk ook het campagnefilmpje rond veilige scholen!

 

  • Samen veilig naar school

Vind jouw wijkinspecteur

Vul je straat en nummer in en klik op zoeken.