Dispatching

Dispatching

In Brugge beschikt de lokale politie over een eigen dispatching (meldkamer), waar alle telefoontjes van burgers binnenkomen. Op basis van wat binnenloopt, worden zo ook de interventieploegen ingezet. De dispatching bevindt zich in het politiehuis. De dispatchers staan in voor de oproepen via het alarmnummer 101 en de reguliere telefoonoproepen op het algemeen nummer 050/ 44 88 44. Zaken die geen dringende interventie vragen, worden doorgegeven aan de respectievelijke districten of diensten. De dispatching is het zenuwcentrum van het korps.

Project A.S.T.R.I.D.

In 2003 trad het nationaal project ASTRID in werking. Via het CIC (provinciaal informatie- en communicatiecentrum) komen de telefoontjes binnen die via het alarmnummer 100/101/112 worden gepleegd vanuit de hele provincie. Het CIC verbindt deze telefoontjes door naar de politie of de brandweer of behandelt deze zelf.

Vind jouw wijkinspecteur

Vul je straat en nummer in en klik op zoeken.