Missie

Missie

De lokale politie neemt de zogenoemde basispolitiezorg voor zijn rekening. Dat betekent dat we de onveiligheidsproblemen proberen oplossen en ervoor zorgen dat de openbare orde wordt gerespecteerd. Ons takenpakket bestaat uit bestuurlijk (bv. openbare orde, verkeershandhaving, ...) en gerechtelijk politiewerk (bv. onderzoeken).

We vertrekken vanuit de principes van 'gemeenschapsgericht politiewerk'​ en hebben hierbij minstens 7 basisfuncties te vervullen: wijkwerking, onthaal, interventie, slachtofferbejegening, lokale recherche, openbare orde en verkeer. Het uitvoeren van het Zonaal Veiligheidsplan is eveneens een van de kerntaken van een lokaal politiekorps.

Als Brugs politiekorps streven we ernaar om dichtbij de bevolking te staan en onze bereikbaarheid te optimaliseren. Dit doen we onder meer door 'deconcentratie'. Naast onze headquarters hebben we 4 regio's waartoe meerdere deelgemeenten behoren. Zo kan elke Bruggeling terecht in een kantoor in de buurt voor de meeste van onze diensten. 

 

Vind jouw wijkinspecteur

Vul je straat en nummer in en klik op zoeken.