Missie

Missie

De lokale politie neemt de zogenoemde basispolitiezorg voor zijn rekening. Dat betekent dat we de onveiligheidsproblemen op ons grondgebied proberen oplossen en ervoor zorgen dat de openbare orde wordt gerespecteerd. Ons takenpakket bestaat uit bestuurlijk (bv. openbare orde, verkeershandhaving, ...) en gerechtelijk politiewerk (bv. opsporingsonderzoeken).

We vertrekken vanuit de principes van 'gemeenschapsgericht politiewerk'​ en hebben hierbij minstens 7 basisfuncties te vervullen: wijkwerking, onthaal, interventie, slachtofferbejegening, lokale recherche, openbare orde en verkeer. Het uitvoeren van het Zonaal Veiligheidsplan  is eveneens een van de kerntaken van een lokaal politiekorps. 

Als Brugs politiekorps streven we ernaar om dichtbij de bevolking te staan en onze bereikbaarheid te optimaliseren. Naast onze headquarters hebben we 4 regio's waartoe meerdere deelgemeenten behoren. Zo kan elke Bruggeling terecht in een kantoor in de buurt voor de meeste van onze diensten. 

We werken uiteraard nauw samen met de federale politie, die vooral gespecialiseerde en bovenlokale opdrachten op zich neemt.

Ook goed om weten: de politie komt tussen, treedt op, controleert, onderzoekt....maar iemand vervolgen, doen we niet. Dat is een taak voor het Openbaar Ministerie (met het Parket).  Als een dossier dan voor de rechtbank komt, is het aan een rechter om de schuldvraag te beantwoorden en de straf te bepalen. 

 

Mission Statement - Wat doet Politie Brugge ?

POLITIE BRUGGE STAAT IN VOOR DE VEILIGHEID VAN DE BRUGGELINGEN EN DE VELE BEZOEKERS ÉN DE LEEFBAARHEID IN ONZE STAD. WIJ HELPEN EN KOMEN TUSSEN ALS EEN NEUTRALE BEMIDDELAAR BIJ MAATSCHAPPELIJKE PROBLEMEN EN HANDHAVEN WAAR NODIG. ONZE DIENSTVERLENING IS OP MAAT, DESNOODS DAADKRACHTIG MAAR ALTIJD VOLGENS DE WET EN MET HET NODIGE RESPECT VOOR ALLE BETROKKEN PARTIJEN. EEN EFFICIËNTE SAMENWERKING MET VELE PARTNERS IS HIERBIJ CRUCIAAL. DE BRUGSE POLITIE GAAT DESKUNDIG EN DOELTREFFEND TE WERK, COMMUNICEERT TRANSPARANT, HANDELT RECHTVAARDIG EN IS BETROUWBAAR. WIJ ZIJN EEN BETROKKEN TEAM VAN MEDEWERKERS DIE DAG EN NACHT BESCHIKBAAR ÉN WAAKZAAM ZIJN. OOK WIJ INNOVEREN EN STUREN BIJ MAAR BLIJVEN EEN HOUVAST VOOR DE BEVOLKING.

Waarden - Hoe gaat Politie Brugge te werk ?

Betrouwbaar & Betrokken

Daadkrachtig & Deskundig

Transparant & Neutraal

Politie Brugge - altijd waakzaam

De politie heeft de opdracht waakzaam te zorgen voor de inwoners en bezoekers van Brugge. Met de baseline 'altijd waakzaam' willen we die eigenschap in de verf zetten. We oefenen controle uit maar we doen dat altijd ‘ten dienste van de bevolking’. Waakzaamheid wijst op een duurzame vorm van autoriteit en staat voor preventie én repressie. Met 'altijd' benadrukken we dat we 24/7 beschikbaar zijn. 

Vind jouw wijkinspecteur

Vul je straat en nummer in en klik op zoeken.