Beleidscel

Beleidscel PZ Brugge

De cel beleid ondersteunt de korpsleiding bij het maken, uitvoeren en evalueren van beleidsbeslissingen.

Meer concreet is dit :

  • het opstellen van beleidsplannen, waaronder het zonaal veiligheidsplan
  • het voorbereiden en administratief afhandelen van overlegmomenten met bestuurlijke en gerechtelijke overheden
  • het procesmatig begeleiden van projectgroepen die de prioriteiten van de lokale politie behandelen
  • het bieden van ondersteuning bij het opstellen van doelstellingen, actieplannen en indicatoren
  • het opvolgen en evalueren van relevante gegevens en tendensen in onze politiezone (veiligheidsbeeld)

De cel beleidsontwikkeling slaat ook de brug tussen politie en de preventiedienst van de stad.

Vind jouw wijkinspecteur

Vul je straat en nummer in en klik op zoeken.