Bestuur

Het beheer van een lokaal politiekorps is in handen van de politieraad en het politiecollege. In een ééngemeentezone zoals Brugge vallen deze instanties samen met de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Het politiebeleid wordt gestuurd vanuit de zonale veiligheidsraad. De burgemeester en de korpschef maken zowel deel uit van het politiecollege als van de zonale veiligheidsraad.

Dirk De Fauw

Rol van de burgemeester

De Brugse burgemeester, Dirk De fauw, is als lokale overheid verantwoordelijk voor de bestuurlijke politie. In die functie is hij onder meer belast met de uitvoering van de politiewetten, de politieverordeningen en de politiebesluiten. Onder het begrip 'bestuurlijke politie' vallen opdrachten zoals het handhaven en herstellen van de openbare orde, rust, veiligheid en gezondheid. Voor het uitvoeren van al deze opdrachten van bestuurlijke politie staat de lokale politie dus onder het gezag van de burgemeester. Hij kan de lokale politie de bevelen, onderrichtingen en richtlijnen geven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering ervan.

Contact

Kabinet Burgemeester

Stadhuis

Burg 12

8000 BruggeTel. 050/44 81 13

Fax 050/44 81 49

E-mail : burgemeester@brugge.be 

 

KC Yves Rotty

Rol van de korpschef

De korpschef -hoofdcommissaris Yves Rotty- is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid, en meer bepaald, de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. Hij staat in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het lokaal politiekorps en de uitvoering van het beheer van dit korps.

De korpschef oefent deze bevoegdheden uit onder het gezag van de burgemeester. Met het oog op een goed beheer van het politiekorps, licht de korpschef zo snel mogelijk de burgemeester in over alles wat het lokaal politiekorps en de uitvoering van zijn opdrachten aangaat. Hij licht hem ook in over de initiatieven die de lokale politie overweegt te nemen en die betrekking hebben op het zonale veiligheidsbeleid.

Contact

Kabinet

Tel. 050/44 88 02

Email : pz.brugge.korpschef@police.belgium.eu

Vind jouw wijkinspecteur

Vul je straat en nummer in en klik op zoeken.