Dierenpolitie

Politie Brugge beschikt over een cel dierenpolitie. Binnen de dienst TOOP (Team Overbrenging Ondersteuning en Protectie) was 1 medewerker bereid om zich bij te scholen tot expert in dierenwelzijn.  Bedoeling is dat hij zijn collega’s, die te maken hebben met een dossier rond dierenwelzijn, bijstaat waar nodig en ook tussenkomt bij dringende oproepen waar dieren mee gemoeid zijn.

 

 

 

Dierenpolitie Brugge

Dierenliefhebbers

De inspecteur die ook officieel als de dierenpolitie aan de slag gaat, heeft sowieso al een intrinsieke voorliefde voor dieren en draagt respect tussen mens en dier hoog in het vaandel. De dierenpolitie beschikt hoe dan ook over heel wat technische expertise en terreinkennis.

dierenpolitie

Ondersteuning

De visie van het Brugse korps bestaat erin dat de dierenpolitie (binnen de ruimere keten van externe partners gespecialiseerd in dierenwelzijn) vooral een ondersteuningseenheid van experten is. Naast zijn basistaken binnen TOOP geeft onze diereninspecteur in tweede lijn advies en steun aan de regio’s en wijkpolitie bij de minder evidente dierendossiers. Indien nodig en opportuun kan ook in eerste lijn, zoals tijdens dringende interventies of toezichtacties (bv. parken en pleinen), een beroep worden gedaan op zijn knowhow en middelen.

Heb je vragen? Dan kan je een mail sturen naar pz.brugge.dierenpolitie@police.belgium.eu

Heb je een melding van dierenverwaarlozing of -mishandeling ? Dan kan je deze melden via het dierenmeldpunt van de stad

Vind jouw wijkinspecteur

Vul je straat en nummer in en klik op zoeken.