Voetbalcel

Voetbalcel

Brugge heeft als enige stad in ons land 2 voetbalploegen in eerste klasse. Onze voetbalcel heeft dan ook de handen vol om ervoor te zorgen dat de voetbalwedstrijden aangenaam en geweldloos verlopen. De voetbalcel ziet erop toe dat de bepalingen van de voetbalwet (wet van 21/12/1998 op de veiligheid bij voetbalwedstrijden) en de uitvoeringsbesluiten hieromtrent worden nageleefd door de organisatoren van voetbalwedstrijden.

De voetbalcel werkt nauw samen met de organisatoren van voetbalwedstrijden in de eerste en de tweede nationale afdeling en de administratieve overheden. Daarbij zetelt een lid van onze voetbalcel ook in de lokale adviesraad van de voetbalploegen. Samen met Cercle en Club Brugge streeft de voetbalcel ernaar om de actieve en passieve veiligheid in het Jan Breydelstadion te waarborgen en te bevorderen.

 

De voetbalcel heeft meerdere taken:

  • Contact houden met het ministerie van Binnenlandse Zaken ivm het naleven van de voetbalwet door organisatoren en supporters
  • Adviseren van de administratieve overheden omtrent voetbalbeleid
  • Verslaggeving over de toestand op het terrein en de trends die zich voordoen in het voetbalgebeuren
  • Volgen van de lopende competitie om de gevoeligheden en de inzet van een match beter te kunnen detecteren
  • Informatie verstrekken aan de ordediensten voor en tijdens een voetbalwedstrijd
  • Bij deelname aan een internationale competitie, contacten onderhouden met de overheden en politiediensten van de andere ploegen

     

Vind jouw wijkinspecteur

Vul je straat en nummer in en klik op zoeken.