Verkeer

Verkeerscontrole

Verkeersveiligheid is een absolute prioriteit voor de politie. Onze dienst verkeerszaken omvat meerdere afdelingen waaronder de unit verkeersbelemmeringen, verkeerstechniek en verkeershandhaving. Onze verkeersmensen werken ook nauw samen met de mobiliteitsdienst van de Stad Brugge, die het mobiliteitsplan van de Stad opmaakt, uitrolt en bewaakt.

 

Verkeershinder

Om te weten waar er verkeershinder is, verwijzen we je graag door naar Geopunt Vlaanderen, waar alle verkeershinder in Vlaanderen in kaart wordt gebracht. Specifiek voor Brugge kan je terecht op de minder hinder website van de stad.

 

Verkeershandhaving - & afhandeling

Heb je een verkeersboete? Weet dat je die ook online kan betalen. Ben je niet akkoord, dan kan je via verkeersboeten.be de boete betwisten. 

Verkeerspreventie

Ook binnen de politie wordt naast aandacht voor de handhaving (controles) ook ingezet op verkeerspreventie. De unit verkeerspreventie werkt daarom nauw samen met enkele partners om slachtoffers van verkeersonveiligheid te voorkomen:

 • Zelf organiseren van sensibiliserende acties (bv. autoloze zondag)
  Door geïntegreerd samen te werken met onze partners organiseren we diverse acties rond specifieke verkeersthema’s.
   
 • Medewerking geven aan verkeerscampagnes (bv. VERO, fietsexamens,…) Waar mogelijk kijken we voor een efficiënte ondersteuning van lokale en provinciale verkeersprojecten.
   
 • Contactpunt en doorverwijzen naar andere partners (stadsdiensten, provincie West-Vlaanderen, ….)
   
 • Ook voor verkeerseducatief materiaal ben je bij de dienst verkeerspreventie aan het goede adres. Hiervoor kan je een mail sturen. 
   
 • We controleren ook geregeld op het gebruik van alcohol en drugs achter het stuur. Maar het repressieve luik gaat uiteraard samen met de nodige sensibilisering hieromtrent. Onder de noemer Rij#ZAD - Zonder Alcohol en Drugs maken we bestuurders bewust van de gevaren van alcohol, drugs en bepaalde medicatie. Lees er alles over op onze campagnewebsite rijzad.be.
   

We proberen een aanspreekpunt te zijn voor alle organisaties in Brugge die willen werken rond verkeerspreventie. Daarnaast spelen we ook concrete vragen door naar andere partners.

 

 

 

 

 

verkeerseducatie

Vind jouw wijkinspecteur

Vul je straat en nummer in en klik op zoeken.