Aanvraag parkeerverbod

Parkeerverbod

Via deze weg kan je een vergunning aanvragen voor werken op de openbare weg, het plaatsen van een container, een vergunning aanvragen voor een parkeerverbod tijdens werken en extra info opvragen over de verkeersafwikkeling en tijdsverloop van wegenwerken.

Binnenkort kan je hiervoor een webformulier invullen en gaat alles automatisch. Het systeem wordt zo snel mogelijk geïnstalleerd op deze website.

Gelieve voorlopig nog je keuze te maken uit onderstaande formulieren en digitaal in te vullen:

  • Vul het gewenste PDF formulier digitaal in met alle nodige gegevens
  • Sla dit ingevulde formulier op en gebruik je firmanaam of familienaam + soort vergunning als nieuwe documentnaam
  • Gelieve dit aangepaste document ingevuld door te mailen naar pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu

Je kan het nodige formulier ook printen, manueel invullen, scannen en mailen naar bovenstaand adres.

 

Kies hier het formulier dat je nodig hebt:

Aanvraagprocedure en voorwaarden

Algemene voorwaarden vergunning

AV-Bouwwerken

AV-Container

AV-Verhuis en levering

AV-Verkeerstekens

AV-Wegenwerken

AV-Werfvoertuig

Doorlopende Vergunning -Verhuis en levering

Doorlopende Vergunning - Wegen- en bouwwerken

Doorlopende Vergunning - Werfvoertuig en container

Particuliere verhuis en levering zonder lift

Kaart blauwe zone

Kaart spoedeisende werken

Retributiereglement parkeren

Tariefreglement

 

 

 

 

Vind jouw wijkinspecteur

Vul je straat en nummer in en klik op zoeken.