Aanvraag vergunning

Parkeerverbod

Wat is een inname openbaar domein?

Wanneer je het openbaar domein inneemt, moet je vooraf steeds de toelating krijgen. De redenen kunnen heel divers zijn:

  • het uitvoeren van wegeniswerken
  • het storten, plaatsen, achterlaten van eender welke voorwerpen, (bouw)materialen
  • het leveren en plaatsen van materialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone, ...
  • het plaatsen van een container, hoogtewerker, torenkraan, (doorloop)stellingen, verhuiswagen, …
  • het plaatsen van een verhuiswagen met of zonder verhuislift
  • het afsluiten van (een deel van) de rijbaan door werken
  • het opstellen van werfvoertuigen op een plaats waar het normaliter verboden is stil te staan of te parkeren

Voor alle andere aanvragen (bv. voor een sportwedstrijd, straatfeest, terras, tentoonstelling, ...) moet je een schriftelijke aanvraag richten naar het College van Burgemeester en Schepenen, Burg 12, 8000 Brugge.

Een vergunning aanvragen. Hoe?

De vergunning wordt aangevraagd door diegene die hinder veroorzaakt. Als de werken in fases plaatsvinden, is een aanvraag per fase nodig.

Bij elke aanvraag moet je verplicht een duidelijk signalisatieplan aanmaken en toevoegen. Als de werken een wegonderbreking vergen, dan bevat het signalisatieplan ook een omleidingsroute.

Opgelet! Zonder signalisatieplan kan de aanvraag niet worden behandeld.

Aanvragen gebeuren online via het platform EagleBe.  Nieuwe gebruikers kunnen op dit platform een account aanmaken. Opgelet, het aanmaken van een account is verplicht. 

Na goedkeuring van je aanvraag ontvang je in jouw mailbox een bevestigingsmail met een link naar jouw online betaling. Na deze betaling krijg je de vergunning en bijhorende betalingsbewijs per mail.

 

dringend

Hoogdringendheid

Is je aanvraag hoogdringend omdat je getroffen bent door overmacht waarbij uitstel van de herstellingen/werken bijkomende schade teweegbrengt (niet voor een vergetelheid of een planningsprobleem), dan neem je telefonisch contact op met de unit Verkeersbelemmeringen om te verifiëren of je aanvraag dringend kan behandeld en goedgekeurd worden. Op werkdagen tussen 8 en 17 uur en tijdens het weekend bel je hiervoor naar het nummer 050 44 88 44. Na melding kan je de kaart spoedeisende werken achter de voorruit plaatsen.

kalender

Doorlopende vergunning voor professionelen

Indien de inname van het openbaar domein niet langer dan 15 kalenderdagen duurt en geen wegonderbreking inhoudt, dan kan je een doorlopende vergunning aanvragen. Deze jaarvergunning wordt per kalenderjaar uitgereikt. Opgelet, dit is alleen mogelijk voor professionelen en niet voor particulieren. 

De aanvraag gebeurt door het invullen en overmaken van het onderstaande document:

Mail dit document naar pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu 

Verlenging

Je vergunning verlengen kan snel en digitaal via de link die je vindt in de e-mail van je laatstlopende vergunning. Vind je deze e-mail niet meer? Vul gerust een nieuwe aanvraag in. De verlenging kan eveneens rechtstreeks via jouw portaal binnen EagleBe gebeuren.

Tabel

Wat kost het ?

Aan een vergunning en de ingebruikname van het openbaar domein is een retributie gekoppeld. Lees hiervoor grondig het tariefreglement. Na betaling van de retributie wordt de vergunning per mail bezorgd.

(Ter info: IOD = Inname openbaar domein en EOD = Eenheid openbaar domein = 10m2 ofwel 1 parkeerplaats)

signalisatie

Signalisatie

Bij inname van het openbaar domein wordt voor de openbare veiligheid de nodige signalisatie geplaatst. De uitvoerder plaatst de verkeersborden conform het signalisatieplan. 

Parkeerverbod

Parkeerverbodsborden worden door de uitvoerder geplaatst uiterlijk 24 uur voor de inname van het openbaar domein. Op dat moment, maak je melding van de nummerplaten van de voertuigen via je eigen portaal binnen EagleBe. Ook wanneer er geen voertuigen in het geplaatste parkeerverbod staan, wordt een terugmelding gedaan.

Enkel voor een verhuis of levering zonder lift, kan de uitvoerder van de werken gebruik maken van verkeersborden van PZ Brugge. Het is belangrijk om de betaling van jouw vergunning zo spoedig mogelijk te doen en uiterlijk één werkdag vooraleer de borden door de politie Brugge moeten worden geplaatst. Wanneer je bijvoorbeeld op maandag wenst te verhuizen, betaal je ten laatste op donderdag; op vrijdag wordt dan het parkeerverbod door de politie geplaatst. Het plaatsen en weghalen van de verkeersborden gebeurt in dat geval door Politie Brugge zelf.

vragen

Bijkomende info

Voor vragen kan je terecht bij de unit Verkeersbelemmeringen. Spontaan langskomen kan ook. De medewerkers van Verkeersbelemmeringen kunnen je hiervoor van maandag tot vrijdag tussen 8 en 12 uur ontvangen. Gelieve je hiervoor wel voor 11u30 aan te melden in het Politiehuis. Een afspraak maken, geniet uiteraard de voorkeur! 

Meer info is te raadplegen in onderstaande documenten:

Contact

PZ Brugge-unit Verkeersbelemmeringen - Politiehuis
Tel 050/ 44 88 65  
E-mail: pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu

Vind jouw wijkinspecteur

Vul je straat en nummer in en klik op zoeken.